Foredragene

- hvor du kan blive inspireret og lære

Tips og tricks til at få større succes på kysten

Med første kast i 1975 på kysten efter havørred til i dag har Jerk Sönnichsen oparbejdet en meget stor kystørred erfaring. Jerk har i løbet af året ofte fluen i det salte vand efter  vores national fisk – Havørreden. I dette foredrag åbner han op for de læringspunkter som har haft betydning for det succesfulde kystfluefiskeri.