Fluekasterne

- du kan opleve ved demo-poolen

Mads Birkholt

Mads Birkholt har været instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2001. Mads bor i Nordjylland, lige uden for Brønderslev, hvor han også er født og opvokset. Han bor kun 5 min kørsels fra Ryå, hvor han fisker bæk- og havørreder.

Allerede i en ung alder blev Mads fascineret af fluefiskeriet, og lige siden har han foretrukket dette fiskeri. De efterhånden mange timer med fluestangen i hånden har gjort Mads til en dygtig fluekaster og fluefisker.

Det er stadig fiskeriet efter bæk- og havørreder der bliver dyrket mest, og stadig i Ryå. Turene går også gerne til himmerlandske vandløb, på kysten eller til de danske lakseåer, hvor især Skjern Å, der får Mads til at pakke tohåndsstangen og drage vestpå.

Mads brænder for at dele ud af hans kunnen og viden, også til dagligt. Mads er lærer og naturvejleder, og han har en helt naturlig pædagogisk indgangsvinkel til at lære fra sig.

Kastedemoen vil tage udgangspunkt i Mads’ eget fiskeri og de kast, han benytter ved sine hjemme vande.