Foredragene

- hvor du kan blive inspireret og lære

Laks i Skjern Å - med Kenny Frost

Fluefiskeri efter laks i Skjern Å handler om omstillingsparathed, grejtilpasning, fordybelse, lokalkendskab og meget andet, men mest af alt om troen på projektet og den mængde energi du ligger i dit fiskeri når du er ved åen.